نوشته‌ها

صادرات عسل برای تولید پماد سوختگی

/
سوختگی های سطحی و زخمهایی که به طبع آن ایجاد می شود بسیار دردناک بوده و دوره درمان طولانی دارد. امروزه پماد هایی از عسل برای درمان سریع و قطعی سوختگی تولید شده است. صادرات عسل برای تولید پماد های طبی و بهداشتی رونق فراوان دارد.