نوشته‌ها

پرورش و نگهداری کندو زنبور عسل

/
یکی از مهمترین عوامل در پرورش و نگهداری کندو زنبور عسل، زمین مناسب است که نیاز به یک فضای خوب جهت جمع آوری گرده و صمغ گیاهان می باشد.