نوشته‌ها

نمایندگی پخش زنبور عسل هندی

/
این گونه زنبور عسل خیلی به زنبور عسل اروپایی mellifera Apis شباهت دارد، حتی بعضی از محققین گونه زنبور عسل را یک زیر گونه از زنبور عسل اروپایی می دانند.

نمایندگی فروش زنبور عسل شرقی

/
زنبور عسل هندی (شرقی) با نام علمی Apis cerana از خانواده آپیده یکی از نژادهای زنبور عسل می باشد.