نوشته‌ها

نمایشگاه ارائه انواع عسل ناب لرستان

/
چقدر وجود یک نمایشگاه معتبر ارائه انواع بهترین و ناب ترین عسل موجود در کشور می تواند در شناخت و تهیه عسلی اصل موثر باشد؟ انواع عسل تولیدی استان لرستان چه جایگاهی را در این حوزه داشته است؟