نوشته‌ها

تولید کننده عسل/ بزرگترین شرکت تولید آن در ایران

/
اردبیل به عنوان شهر تولید کننده عسل شناخته می شود. بزرگترین شرکت تولید آن در ایران عسل های تولیدی در این شهر را از طریق مراکز پخش به دیگر شهرها نیز پخش و ارسال
عسل زرشک مرغوب

مرکز پخش عسل قنقال

عسل قنقال از دسته عسل هایی که بیشتر در مناطق بیابانی رویش دارد …