قیمت عسل کنار 97 بصورت بسته بندی شده از کیلویی 45 هزار تومان تا 120 هزار تومان متفاوت بود. علت این تفاوت قیمت عسل کنار هم کیفیت آن می باشد و هم انصاف فروشندگان. قیمت عسل کنار در سال 97 بصورت عمده نیز از کیلویی 35 هزار تومان تا 55 هزار تومان بود.

نوشته‌ها

بهترین عسل طبیعی

قیمت عسل کنار دزفول

/
از جمله مناطقی که عسل کنار از آن برداشت می شود و در سر تا سر ایران با قیمت های مناسب به فروش می رسد شهر دزفول در جنوب می باشد. البته عسل کنار به عسل سدر نیز شهرت دارد.