قمت عسل کنار در اهواز با قیمت عسل کنار در اصفهان و شهرهای دیگر متفاوت است. یکی از دلایل این تفاوت قیمت، تقاضای این محصول می باشد. متأسفانه در برخی از شهرها مثل تهران، این تصور وجود دارد که اگر عسل صددرصد طبیعی باشد باید قیمت آن نیز بالا باشد. این فرهنگ نابجا سبب افزایش قیمت عسل کنار در برخی از شهرها شده است.

نوشته‌ها

بهترین عسل طبیعی

قیمت عسل کنار دزفول

/
از جمله مناطقی که عسل کنار از آن برداشت می شود و در سر تا سر ایران با قیمت های مناسب به فروش می رسد شهر دزفول در جنوب می باشد. البته عسل کنار به عسل سدر نیز شهرت دارد.