قیمت عسل کنار اصل نسبت به برخی از انواع عسل طبیعی و مخصوصاً عسل های تک گل کمی بیشتر است. عسل کنار اصل و صددرصد طبیعی در مناطق جنوب و جنوب غربی ایران برداشت می شود. قیمت عسل کنار با توجه به کیفیت آن، عطر و طعم آن، حجم سفارش و چند پارامتر دیگر تعیین می شود.

نوشته‌ها

بهترین عسل طبیعی

قیمت عسل کنار دزفول

/
از جمله مناطقی که عسل کنار از آن برداشت می شود و در سر تا سر ایران با قیمت های مناسب به فروش می رسد شهر دزفول در جنوب می باشد. البته عسل کنار به عسل سدر نیز شهرت دارد.