قیمت عسل طبیعی سال 97 با توجه به نوع عسل، حجم سفارش و نوع بسته بندی با هم فرق دارد. قیمت عسل طبیعی چندگیاه نسبت به انواع عسل تک گل با هم متفاوت و البته کمتر است. قاعدتاً قیمت عسل طبیعی بصورت عمده نسبت به عسل طبیعی بسته بندی شده کمی ارزانتر است.

نوشته‌ها

قیمت عسل طبیعی

قیمت عسل طبیعی در سال 98

قیمت عسل طبیعی در سال 98 با توجه به اتفاقات رخ داده در پایان…
بهترین عسل طبیعی

قیمت عسل کنار دزفول

/
از جمله مناطقی که عسل کنار از آن برداشت می شود و در سر تا سر ایران با قیمت های مناسب به فروش می رسد شهر دزفول در جنوب می باشد. البته عسل کنار به عسل سدر نیز شهرت دارد.