قیمت عسل در سال97 در فصول مختلف با هم فرق دارد. علت این نوسان قیمت عسل دور شدن یا نزدیک شدن به فصل برداشت می باشد. ناگفته نماند که قیمت عسل در سال 97 همچون سال های گذشته با توجه به نوع عسل نیز تفاوت دارد.

نوشته‌ها

قیمت عسل طبیعی

قیمت عسل طبیعی در سال 98

قیمت عسل طبیعی در سال 98 با توجه به اتفاقات رخ داده در پایان…
بهترین عسل طبیعی

قیمت عسل کنار دزفول

/
از جمله مناطقی که عسل کنار از آن برداشت می شود و در سر تا سر ایران با قیمت های مناسب به فروش می رسد شهر دزفول در جنوب می باشد. البته عسل کنار به عسل سدر نیز شهرت دارد.