نوشته‌ها

قوانین صادرات عسل ارگانیک اصل به ترکیه

/
آیا می دانید که با توجه به گسترش صادرات عسل ارگانیک اصل ایرانی به بازارهای کشورهای اروپایی، امروزه چه قوانینی برای صادرات عسل به کشور ترکیه وجود داشته است؟

قوانین صادرات عسل بهاره به روسیه

/
آیا می دانید که شما می توانید با در ارتباط بودن با مراکز صادراتی معتبر عسل، ضمن آشنایی با قوانین صادرات عسل، با شرایط ویژه صادرات عسل بهاره به روسیه نیز آشنا گردید؟

قوانین صادرات عسل بسته بندی استاندارد

/
آیا می دانید که امروزه استانداردترین شیوه بسته بندی عسل چیست؟ آیا شما به عنوان یک تولیدکننده عسل، از قوانین و شرایط صادرات عسل به بازارهای خارجی آگاهی داشته اید؟

قوانین صادرات عسل ارگانیک به ترکیه

/
آیا می دانید که با توجه به مرغوبیت عسل ارگانیک ایرانی در میان بازارهای خارجی، امروزه چه قوانین و شرایطی برای صادرات عسل به کشور ترکیه وجود داشته است؟

قوانین صادرات عسل دارویی به ترکیه

/
آیا شما تولیدکنندگان عسل دارویی در کشور، می دانید که برای صادرات عسل به بازارهای کشور ترکیه، چه قوانین و مراحلی وجود داشته و چگونه می توان از این قوانین آگاهی پیدا کرد؟