عکس عسل کنار چندان معرف کیفیت آن نمی باشد. شاید در عکس عسل کنار رنگ آن را کاملاً طبیعی ببینیم اما عط رو طعم آن و مزه آن و کیفیت آن در واقعیت مناسب نباشد. معمولاً عسل کنار را در بسیاری از عکسهای عسل کنار تیره رنگ می بینیم اما جالب است بدانید رنگ عسل کنار در زمان برداشت روشن است.

نوشته‌ها

بهترین عسل طبیعی

قیمت عسل کنار دزفول

/
از جمله مناطقی که عسل کنار از آن برداشت می شود و در سر تا سر ایران با قیمت های مناسب به فروش می رسد شهر دزفول در جنوب می باشد. البته عسل کنار به عسل سدر نیز شهرت دارد.