نوشته‌ها

آیا عسل برای هر فردی مفید است

/
این را می دانیم که هر فردی میل به غذایش با یک دیگر متفاوت است. و این طبیعی است که هر فردی نوعی تغذیه را دوست نداشته باشد. یا با معده آن سازگار نباشد. اما عسل چطور؟.