نوشته‌ها

صادرات عسل طبیعی جنگل مازندران

/
به دلیل آب و هوای مناسب و همچنین فعالیت مستمر زنبورداران و تولید کنندگان طلای مایع، عسل، بیش از مصرف داخلی تولید می شود. مازاد تولید این ماده ی حیات بخش، وارد زنجیره ی صادرات می شود، یکی از مهمترین انواع آن، عسل طبیعی جنگل مازندران است.

بهترین عسل طبیعی جنگل

/
در جنگل های شمال ایران و سایر مناطق بهترین عسل طبیعی توسط زنبور های کارگر تولید و پس از جمع آوری به بازار عرضه می شود.

فروش عسل طبیعی جنگلی

/
عسل طبیعی جنگلی از جمله محصولات و فراورده های مرغوب زنبورعسل در خطه شما و جنگل های کشور بوده که در این مرکز به صورت محدود قابل فروش و عرضه گشته است.