نوشته‌ها

تاثیر عسل بر جنین

/
تمام فکر و ذهن یک مادر در دوران بارداری تاثیر مواد مختلف بر جنین است و چه چیزهایی را مجاز به مصرف آن نیست، در مورد عسل هم نظرات متنوع زیادی وجود دارد اما نهایتا آیا مادران می توانند در این دوران عسل مصرف کنند؟