نوشته‌ها

صادرات عسل بابونه باکیفیت

/
آیا می دانید که در حال حاضر توسط مراکز صادراتی عسل ایرانی، شرایط ویژه ای برای صادرات انواع عسل بابونه باکیفیت در بسته بندی های گوناگون به وجود آمده است؟