نوشته‌ها

گسترش صادرات عسل چهل گیاه الموت

/
امروزه با توجه به بازاریابی های مناسب مراکز عسل ایرانی، انواع عسل چهل گیاه الموت استان قزوین، از شرایط ویژه ای برای گسترش صادرات به بازارهای کشور برخوردار بوده است.

صادرات عسل چهل گیاه در الموت

/
آیا می دانید که با توجه به استعداد قابل توجه شهرستان الموت در استان قزوین پیرامون تنوع پوشش گیاهی، انواع گونه های عسل چهل گیاه از گسترش صادراتی خوبی برخوردار بوده است؟

بازار دائمی صادرات عسل چهل گیاه الموت

/
اگر شما زنبورداری در منطقه الموت یا صادر کننده عسل طبیعی هستید و به دنبال بازار دائمی صادرات عسل هستید بدون دخالت واسطه می توانید با هم آشنا شوید.