نوشته‌ها

صادرات انواع عسل ارگانیک و مرغوب

/
عسل ماده ای کاملاً خوراکی است ، ولی در موارد استثنایی ممکن است به اسپورعامل بوتولیسم آلوده باشد که ایجاد سم کرده و مسمومیت زاست ، به همین دلیل مصرف آن برای کودکان زیر یک سال ممنوع است. همچنین بعضی افرد ممکن است نسبت به دانه های گرده موجود درعسل حساسیت داشته باشند.

قوانین صادرات عسل ارگانیک اصل به ترکیه

/
آیا می دانید که با توجه به گسترش صادرات عسل ارگانیک اصل ایرانی به بازارهای کشورهای اروپایی، امروزه چه قوانینی برای صادرات عسل به کشور ترکیه وجود داشته است؟

صادرات شهد عسل ارگانیک به عراق

/
آیا می دانستید که در کشور ما، شرایط ویژه ای برای صادرات انواع شهد عسل ارگانیک ایرانی، به بازارهای کشورهایی چون عراق و روسیه به وجود آمده است؟

تعرفه صادرات عسل ارگانیک اصل به روسیه

/
عسل ارگانیک اصل ایرانی، شرایط خوبی برای صادرات به کشور روسیه را داشته است. آیا می دانید که چگونه می توان از تعرفه صادرات عسل به بازارهای روسیه آگاهی پیدا کرد؟

قوانین صادرات عسل ارگانیک به ترکیه

/
آیا می دانید که با توجه به مرغوبیت عسل ارگانیک ایرانی در میان بازارهای خارجی، امروزه چه قوانین و شرایطی برای صادرات عسل به کشور ترکیه وجود داشته است؟

صادرات انواع عسل ارگانیک به ترکیه

/
چگونه یک عسل ارگانیک تولید می گردد؟ آیا می دانید هم اکنون عسل ارگانیک ایرانی در انواع بسته بندی های گوناگون، آماده صادرات به کشورهایی چون ترکیه می باشد؟

تعرفه صادرات عسل ارگانیک به امارات

/
آیا می دانید که تولیدکنندگان و مراکز صادراتی عسل در کشور، چگونه می توانند ضمن آگاهی از شرایط و تعرفه های صادرات به بازارهای خارجی مانند امارات، صادراتی موفق داشته باشند؟

تعرفه صادرات عسل ارگانیک اصل به ترکیه

/
در حال حاضر توسط مراکز معتبر صادراتی عسل ایرانی، انواع عسل ارگانیک اصل، با قیمت مناسب و بدون تعرفه گمرکی به کشور ترکیه صادراتی گسترده داشته است.

صادرات انواع عسل ارگانیک اصل به امارات

/
آیا می دانید که مراکز صادراتی عسل ایرانی، امروزه انواع عسل ارگانیک اصل را به صورت بسته بندی های استاندارد و با اخذ مجوزهای بهداشتی، به کشورهایی چون امارات صادر می نمایند؟