نوشته‌ها

صادرات حشره زنبور عسل هندی

/
آیا میزان صادرات زنبور عسل از شرق آسیا آمار بالایی دارد؟ چرا زنبور عسل هندی با گونه های دیگری از جمله حشره ی معمولی متفاوت تلقی شده است؟