نوشته‌ها

تجارت بین المللی زنبور عسل ملکه

/
آیا می دانید که یکی از در آمد زا ترین حشرات برای تجارتی بین المللی ملکه زنبورهاست؟ آیا از میزان تولیدات داخلی زنبور عسل اطلاع دارید؟