خانه / بایگانی برچسب: زنبور عسل سیاه

بایگانی برچسب: زنبور عسل سیاه

خرید اینترنتی زنبور عسل سیاه

این نژاد در تمام قاره اروپا, کوھھای آلپ و روسیه مرکزی وجود دارد دارای بدنی درشت و سیاه رنگ ھستند و طول زبان آنھا کوتاه یعنی ٧.۵ تا ۴.۶ میلی متر است. در بھار رشد آنھا کند ولی در اواخر تابستان به حداکثر رشد می رسند. به بیماری حساسند و …

توضیحات بیشتر »