نوشته‌ها

تولید زنبور عسل نر سالم

/
برای تولید زنبور عسل نر در یک کندو به کدام یک از انواع این حشره نیاز است؟ آیا هر کدام از این انواع می توانند زنبور سالمی را تخم گذاری کنند؟