خواص عسل کنار کوهی از نظر دارویی و درمانی بسیار زیاد است. از مهمترین خواص عسل کنار خونساز بودن آن است. عسل کنار بسیار مقوی است و برای تقویت میل جنسی نیز بسیار سودمند می باشد، از اینرو به آن عسل جنسی نیز گفته می شود.

نوشته‌ها

بهترین عسل طبیعی

قیمت عسل کنار دزفول

/
از جمله مناطقی که عسل کنار از آن برداشت می شود و در سر تا سر ایران با قیمت های مناسب به فروش می رسد شهر دزفول در جنوب می باشد. البته عسل کنار به عسل سدر نیز شهرت دارد.