نوشته‌ها

خط تولید موم زنبورعسل

/
امروزه توسط کارخانجات معتبر با دارا بودن خط تولید پیشرفته، انواع موم ورقه ای و صنعتی عسل با بهترین کیفیت تولید شده و به زنبورداران و خریداران در صنایع دیگر عرضه می گردد.

خط تولید موم عسل گون انگبین

/
عسل گون انگبین نوعی از عسل های تولید شده توسط زنبور کارگر می باشد که موم این عسل نیز در خط تولید کارخانه ها فرآوری و به بازار عرضه می شود.

خط تولید عمده موم عسل

/
موم طبیعی و خالص عسل که در خط تولید کارگاه های این مرکز به صورت عمده برداشت می گردد در انواع قالبی و ورقه ای آماده عرضه و فروش می باشد.

خرید فروش عمده موم صنعتی عسل

/
موم طبیعی عسل که بوسیله دستگاه های صنعتی خط تولید موم یا موم آج کن به موم های ورقه ای یا برگه موم تبدیل می شود به صورت عمده یا خرده در فروشگاه های این بازرگانی قابل خرید و فروش گشته است.

خط تولید موم طبیعی عسل

/
خط تولید موم طبیعی، کارگاهی است که در آن بعد از ذوب کردن تفاله های موم و باقی مانده های شان های عسل، آن را به شکل قالبی یا کلوخی درآورده و بعد در دستگاه های موم آج کن، به موم ورقه ای تبدیل می کنند.