نوشته‌ها

بزرگترین تولیدی عسل شوشتر

/
در حال حاضر تمامی خریداران انواع عسل طبیعی در شوشتر استان خوزستان می توانند از نمایندگی های معتبر بزرگترین مراکز تولیدی عسل، خریدی تضمینی داشته باشند.