نوشته‌ها

تولید انواع زنبور عسل خوب ایران

/
زنبورهای عسل نوعی از زنبور می باشند که عسل تولید می کنند. این زنبورها خیلی اجتماعی می باشند و این حشرات تولید شده و نژاد خوب در آن ها نیز وجود دارد.

تولید زنبور عسل نر سالم

/
برای تولید زنبور عسل نر در یک کندو به کدام یک از انواع این حشره نیاز است؟ آیا هر کدام از این انواع می توانند زنبور سالمی را تخم گذاری کنند؟