نوشته‌ها

نامگذاری انواع عسل صادراتی

/
عسل های موجود در بازار صادراتی به دو روش نامگذاری می شوند یکی بر اساس منبع انواع شهد و گرده ای که عسل از آن عمل آوری شده است مانند عسل آویشن و دوم بر اساس منطقه استقرار کندوها و فصل عمل آوری محصول مانند عسل بهاره خراسان شمالی.

عطر و طعم انواع عسل صادراتی طبیعی

/
طعم و عطر عسل، از جمله ویژگیهای فیزیکی انواع مختلف عسل بوده و ریشه در گل و گیاهی دارد که، شهد مورد نیاز، جهت تولید عسل از آن گرفته شده و با این مشخصه ها به سختی می توان در کار صادراتی، نوع طبیعی را از تقلبی تشخیص داد.

انواع مختلف عسل صادراتی لرستان

/
آیا می دانید چند نوع عسل طبیعی در کشور ما تولید گردیده است؟ کدام انواع مختلف عسل در استان لرستان موجود می باشد؟ آیا عسل لرستان صادراتی را به دیگر بازارهای کشور داشته است؟

شناخت انواع عسل صادراتی

/
عسل هایی که در هر کشور برای صادرات انتخاب می شوند باید خصوصیات مشخص شده توسط اداره ی استاندارد را دارا باشند که در ادامه به شناخت این خصوصیات می پردازیم.