خانه / کندو عسل / قیمت عرضه انواع کندو عسل

قیمت عرضه انواع کندو عسل

کندو محلی است که زنبورها در آن تولد یافته”کارکرده”خواهران وبرادران خودراپرورش داده وموادغذایی لازمه رادرآن انباروذخیره میکنند.خلاصه آنکه کندوخانه وانبارذخیره مواد غذایی تابستان بویژه زمستانی زنبور عسل میباشد.

انواع کندو:
بطور کلی دو نوع کندو وجوددارد:
۱-کندو با قابهای ثابت:خود این کندوها از انواع مختلف ساخته و درست میشود که در روستاها وشهرستانهای مختلف به سلایق واز اشیایی مختلف ساخته میشوندکه شانهابه بدنه کندوچسبیده ودرنتیجه کندو غیرقابل باز کردن و کنترل میباشند.

درکندوهای ثابت هرگاه بیماری کوچک وبی اهمیتی بروز نماید یاحتی اگرفقط زنبورهای آن غذای کافی نداشته باشند به علت ثابت بودن شانها ودرنتیجه غیرقابل کنترل بودن وضع داخلی کندو جعیت محکوم به مرگ ونابودی میباشد.

مانند:کندوی تنه درختی-کندوی گلی-کندوی سبدی-کندوی کوزه ای.

۲-کندو با قابهای متحرک:درایران آنهاراکندوهای جعبه ای یاکندوهای فرنگی می نامند.جنس آنهااز تخته است ولی اخیرا نوع پلاستکی آن نیز به بازارهای جهانی از جمله به ایران وارد شده است.کندوی جعبه ای قابل باز کردن بوده وبه هنگام لزوم میتوان قابهایش را بیرون آورده کنترل و درصورت نیازبه جمعیت کمک کرد.
منبع: سایتی امیر عسل ۱۱۱

مطلب پیشنهادی

فروشگاه کندو چوبی

فروشگاه کندو چوبی بصورت عمده

فروشگاه کندو چوبی بصورت عمده این محصول را در حجم زیاد و با قیمت عمده …

دیدگاهتان را بنویسید